Nytt fra NEL

Undersøkelsesvideoer fra CAME

Center of assessment in medical education (CAME) ved Fakultet for medisin og helsefag, NTNU har som mål å bedre utdanningen i medisin og helsefag. I samarbeid med sentrale klinikere ved St. Olavs Hospital og NTNU, har de utarbeidet standardiserte undervisningsmanualer og -videoer for en rekke kliniske undersøkelser og utvalgte kliniske prosedyrer. Materialet brukes i utdanningen av medisinstudenter i Trondheim.

I samarbeid med CAME har vi tilgjengeliggjort innholdet i NEL. Slik kan medisinstudenter i resten av landet og utenlands enkelt finne disse ressursene. I tillegg kan også praktiserende leger slik få mulighet til å gjenoppfriske sin undersøkelsesteknikk. Videoene ligger samlet her, og vi lenker også til undersøkelsesvideoene på strategiske steder i NEL-artikler.

Bestilling og informasjon

Bestill NEL (Enkeltbruker)    NEL - Gruppebestilling

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Les mer om NEL her

Rot i e-reseptene? Slik rydder du

Legene kan rydde mer i de elektroniske reseptene slik at pasientskader unngås, påpeker den kjente legen Kaveh Rashidi. Her gir han ryddetips sammen med ryddeglade Synnøve Skarbø.

Les mer

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.

Les mer

Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.

Les mer

NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Les mer