Nytt fra NEL

KUPP-kampanje om riktigere bruk av legemidler mot migrene

KUPP vil formidle oppdatert kunnskap om både anfallsbehandling og forebyggende behandling av migrene. I tillegg nytt om medikamentoverforbrukshodepine og spesielle forhold ved migrene hos kvinner og hos barn. De fleste tilfellene av migrene håndteres hos fastlegene hvor de utgjør en stor pasientgruppe.
KUPP ønsker å gi fastlegene verktøy som kan forenkle diagnose og behandling av migrene i allmennpraksis, og på den måten gi fastlegen trygghet for riktigere forskrivning av anfallsbehandling, og av forebyggende behandling der det anses riktig. Etter besøk fra KUPP, fysisk eller digitalt, skal du som fastlege være oppdatert på det nyeste kunnskapsgrunnlaget innen migrenebehandling i allmennpraksis.

Meld interesse for besøk ved å gå inn på Bestill besøk hos KUPP.

Nyhet fra NHI.no Pro

Hvordan forlenge søvnen til friske barn?

Stadig færre barn og ungdommer får nok søvn. Ifølge studier får bare en tredjedel av barn og ungdommer tilstrekkelig søvn. Reduksjonen i søvnvarighet tilskrives økt skjermtid, bruk av elektroniske medier, koffeininntak og økende forekomst av usunn søvnatferd.

En systematisk oversikt har sett på ikke-farmakologiske intervensjoner som kan øke søvnlengden til friske barn. Hovedfunnet i studien var at tidligere leggetid, førte til 40 minutter lengre søvn.

Les mer

Viktige oppdateringer

No updates found

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Intensivsykepleieren Linn Therese Braaten Lien (32) fikk hjelp for senfølger etter covid-19 hos Kompani Covid i Bergen.

Les mer

Mors vaksine beskytter også barnet i magen

Forskerne fant at når moren ble vaksinert under svangerskapet, beskyttes den nyfødte
mot korona de første fire månedene etter fødsel.

Les saken her

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Hold deg oppdatert her

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

Klikk her

Gi tilbakemelding

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed