Nytt fra NEL

Nytt behandlingskonsept ved langvarige smerter

De siste årene har det vært en lang rekke medieoppslag om fast bruk av opioider mot langvarige smerter som ikke skyldes aktiv kreft. Opioider har dårlig effekt i slike tilfeller og medfører samtidig mange uønskede effekter. Skal behandlingen derfor trappes ned og avsluttes? Dette kan være et riktig mål for enkelte pasienter. Men erfaringen viser dessverre at de fleste ikke klarer nedtrapping og seponering. Mer realistisk målsetting kan være å unngå doseøkning ved langtidsbruk. Samtidig bør oppstart av langtidsbehandling med opioider mot langvarige smerter unngås. Det nye behandlingskonseptet er et alternativ til både doseøkning og oppstart av opioider i målgruppen. Les mer om dette i NEL. Pasientdelen finner du på NHI.no.

Nyhet fra NHI.no Pro

Bivalente vaksiner mot covid-19

SARS-CoV-2 fortsetter å mutere, noe som svekker effekten av de første vaksinene. Nye bivalente mRNA-vaksiner rettet mot det opprinnelige viruset og tidlige omikronvarianter ble godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter i september 2022.

Det foreligger nå flere studier over effekten av de bivalente vaksinene. Resultatene viser at de har effekt også mot de omikronvariantene som har utviklet seg videre fra omikron BA.1, men effekten er klart lavere enn hva vi så av primærvaksinen i 2021. Og effekten ser ut til å tape seg raskere.

Les mer

Viktige oppdateringer

 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!
 • Viktig uppdatering enligt nationellt vårdprogram för tumbasartros
  Artikeln är uppdaterad med behandlingsrekommendationer enligt nationellt vårdprogram för tumbasartros.
 • Viktig uppdatering enligt nationellt vårdprogram för tumbasartros
  Viktig uppdatering enligt nationellt vårdprogram för tumbasartros
 • Uppdaterad kunskap om provocerad vulvodyni
  Uppdaterad kunskap om provocerad vulvodyni enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni.
 • Viktig uppdatering under diagnostiskt tankegång
  Artikeln är uppdaterad med ny uppdelning av olika entiteter för att underlätta diagnossättning och de kliniska fynden.
 • Uppdaterad kunskap om provocerad vulvodyni
  Uppdaterad kunskap om provocerad vulvodyni enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni.

Frå grøn resept til taksten Livsstilsintervensjon

Dei tidlegare takstane grøn resept og røyketakst har vorte slått saman til ein takst som har fått namnet Livsstilsintervensjon. Taksten kan no bli brukt i tillegg til medikamentell behandling, og ikkje berre som eit alternativ til dette.

Les mer

Bruk av Paxlovid til behandling av covid-19

For å sikre at pasienter med størst forventet effekt prioriteres, har Helsedirektoratet utarbeidet nasjonalt faglig råd for bruk av Paxlovid.

Les saken her

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Hold deg oppdatert her

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

Klikk her

Gi tilbakemelding

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed