Nytt fra NEL

NEL og NFA

NEL inngår et tettere faglig samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin gjennom involvering av foreningens ulike faggrupper. NFA vil kunne bidra med viktige innspill til faglig innhold og formidle kontakt med nye fagressurser. Et særlig viktig tema vil være å ha fokus på NEL-artiklenes beskrivelse av arbeidsfordeling og samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Som før ønsker vi også alle våre brukere velkomne til å sende oss ønsker og innspill omkring eksisterende og nytt innhold i NEL.

Nyhet fra NHI.no Pro

Hjelper tiazider mot nyrestein?

Nyrestein residiverer ofte og forårsaker sterke smerter, store helseutgifter og redusert livskvalitet. Hyperkalsiuri er den vanligste metabolske forstyrrelsen blant pasienter med nyrestein. Tiazider har vært hjørnesteinen i farmakologisk forebygging av tilbakefall i mer enn 50 år. Studier fra 80- og 90-tallet har antydet at tiazider effektivt forhindrer tilbakefall av steiner. Ingen nye forebyggende medisiner er kommet på markedet på flere tiår. Dagens anbefalinger fokuserer på kostintervensjoner, men som ofte har liten effekt.

En ny studie tyder på at hydroklorotiazid har liten eller ingen effekt.

Les mer

Viktige oppdateringer

 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!
 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!
 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!
 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!
 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!
 • Testabo Deximed
  Möchten Sie alle unsere Arztartikel im vollen Umfang lesen? Buchen Sie unser 3-Monats-Abo für 19 EUR und arbeiten Sie im gesamten Praxisteam mit Deximed. Zum Testabo!

Frå grøn resept til taksten Livsstilsintervensjon

Dei tidlegare takstane grøn resept og røyketakst har vorte slått saman til ein takst som har fått namnet Livsstilsintervensjon. Taksten kan no bli brukt i tillegg til medikamentell behandling, og ikkje berre som eit alternativ til dette.

Les mer

Wegovy tilbys ikke på blå resept

I januar vedtok Legemiddelverket at Wegovy (semaglutid) ikke skal tilbys på blå resept
for pasienter med sykelig fedme. Legemiddelverket har vurdert at Wegovy ikke er
kostnadseffektivt. 

Les saken her

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Hold deg oppdatert her

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

Klikk her

Gi tilbakemelding

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed